من چند ماهی هست که حساب کتابامو سپردم به نیو، مدتی زمان لازم بود تا دستم بیاد چجوری میتونم بهینه تر و به سبکِ خودم از این اپلیکیشن استفاده کنم و خوشبختانه این اتفاق اُفتاد و ممنون از نیوُ!

کاربر سایت00