سایگا؛ محافظ هوشمند و رایگان گوشی های اندرویدی (مایکت)

سایگا؛ محافظ هوشمند و رایگان گوشی های اندرویدی (مایکت)

مقدمه قبل از هر چیزی باید با انواع ویروس ها آشنا شویم … ویروس‌ها برنامه‌هایی هستند که با هدف سرقت و یا تخریب اطلاعات موجود…